Alfrödull

Foto: EnergiEngagemang AB

Alfrödull är ett verktyg framtaget för den nordiska marknaden för solcellsparker, och är ett simuleringsverktyg som tar hänsyn till lokala väderförhållanden samt prissignalerna från elmarknaden.

Verktyget bygger på en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning (azimut) utifrån både lokala väderförhållanden och spotprisvariationerna över tid. Verktyget ger svar på vilken produktion eller avkastning som hade uppnåtts med en viss vinkel och azimut på solcellsmodulerna för specifika platser inom Norden och Baltikum. Detta baserat på historiska väderdata och spotpriser per timme. Den geografisk upplösningen är på 2,5 x 2,5 km och åren som för tillfället går att simulera är mellan 2018 till 2021.

Verktyget är för tillfället under utveckling och validering!